Privacy- & Cookieverklaring

Dit Privacy- & Cookieverklaring is alleen van toepassing op deze site. FunnyGames is niet aansprakelijk voor het Privacy- & Cookieverklaring van andere sites en bronnen. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze Site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we uit welke informatie wij verzamelen wanneer je onze Site gebruikt, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we de gebruikerservaring van onze Site verbeteren. Dit doen we zodat al onze bezoekers begrijpen hoe onze diensten werken.

I. GEGEVENS EN GEBRUIKSDOEL

Wij ontvangen en verzamelen geen Persoonsgegevens van je (noch automatisch noch via inschrijving). Ook ontvangen en verzamelen wij geen Persoonsgegevens van derden. Indien wij wel Persoonsgegevens van derden ontvangen en verzamelen, stellen wij je hier persoonlijk van op de hoogte.

FunnyGames is niet verantwoordelijk voor Persoonsgegevens die worden verzameld door middel van software of methoden van derden die op de Site aanwezig zijn en waarop de Algemene Voorwaarden van deze derden mogelijk van toepassing zijn.

II. BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS

Dit is niet van toepassing, omdat wij geen Persoonsgegevens verzamelen.

III. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat worden opgeslagen. Telkens als je een website (opnieuw) bezoekt, of wanneer je apparaat via gerelateerde diensten inhoud opvraagt, wordt de inhoud van de cookie bij het verzoek gevoegd en gelezen.

Welke cookies gebruiken wij?

Bij **FunnyGames maken we enkel gebruik van functionele cookies.** Deze basiscookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de Site goed functioneert, bijvoorbeeld om te zorgen dat de teksten en afbeeldingen van onze Site goed in je browservenster worden geladen.

Cookies en toestemming

Functionele cookies die nodig zijn om de goede werking van de Site te garanderen, vereisen geen expliciete toestemming van de gebruiker.

Cookies die wij NIET gebruiken

Er zijn echter ook verschillende soorten cookies waarvoor gebruikers wel toestemming moeten geven, bijvoorbeeld tracking cookies en de meeste analytische cookies. Analytische en tracking cookies kunnen worden gebruikt om statistieken over het gebruik van een website te verzamelen of om persoonlijke profielen op te stellen op basis van de gegevens die deze cookies verzamelen over het zoek- en surfgedrag van een gebruiker.

FunnyGames maakt **GEEN** gebruik van deze cookies, of van andere soorten cookies waarvoor toestemming nodig is.

Cookies beheren

Het is goed om te weten dat je ervoor kiezen om cookies te blokkeren of om alleen cookies van specifieke websites te accepteren. Dit doe je door de instellingen van je browser aan te passen. Raadpleeg de handleiding van je webbrowser om je instellingen te wijzigen. LET OP: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

IV. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens (indien van toepassing en voor zover FunnyGames jouw persoonlijke gegevens heeft bewaard):

  • Toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren
  • Het aanvragen van een update of correctie van je persoonlijke gegevens
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op specifieke gronden die verband houden met jouw specifieke situatie
  • Het ontvangen van je persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
  • Een verzoek indienen tot verwijdering van je persoonlijke gegevens
  • Het beperken van de verwerking van je persoonlijke gegevens
  • Het intrekken van toestemmingen die je hebt verstrekt (niet van toepassing)

Je kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar de onderstaande contactgegevens, met vermelding van je naam, je e-mailadres en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Zodra we je verzoek hebben ontvangen, zal FunnyGames het verzoek zo snel mogelijk uitvoeren en je binnen 1 maand hierover een bericht sturen.

Indien je van mening bent dat wij onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming niet zijn nagekomen, kun je een klacht indienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

V. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

FunnyGames heeft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke informatie veilig wordt verwerkt.

Mocht je vragen hebben over deze veiligheidsmaatregelen, dan kun je via het hieronder vermelde adres contact met ons opnemen.

Binnen onze organisatie worden persoonlijke gegevens alleen beschikbeer gesteld aan medewerkers op 'need-to-know'-basis, wanneer dit nodig is om hun functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeel zoals de Data Protection Officer (DPO).

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden.

VI. WIJZINGINGEN AAN DEZE VERKLARING

FunnyGames behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken aan dit Privacy- & Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan dit Privacy- & Cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 22 september 2020

VII. CONTACTGEGEVENS

Voor al je vragen over dit Privacy- & Cookieverklaring kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer via [email protected]. Je kunt ons ook per post bereiken door een brief naar het onderstaande adres te sturen:

Talpa Azerion Gaming B.V.
Beechavenue 182
1119 PX Schiphol-Rijk
Nederland

KvK-nummer: 76474259